Noteikumi

1. Vispārīgi.

1.1.    Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka portāla lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.

1.2.    Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla sniegtos pakalpojumus.

1.3.    Lietotājiem portālā ir iespēja elektroniski iegūt plašu informāciju par uzturu un notievēšanu , kā arī izmantot citus portālā piedāvātos pakalpojumus, t.sk. piedalīties diskusijās un ievietot komentārus par portālā publicēto informāciju, izmantot publicēto materiālu arhīvu, u.c. pakalpojumus.

1.4.    Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.

1.5.    Portālā sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas.

2. Autortiesības.

2.1.    Portālā publiskotie, ievietotie materiāli ir aizsargāti ar LR Autortiesību likumu. Jebkāda portālā publicēto materiālu izmantošana (reproducēšana, publiskošana, pārpublicēšana, tulkošana u.c.) ir kategoriski aizliegta bez portāla īpašnieku atļaujas.

2.2.    Lai iegūtu portālā publicēto materiālu izmantošanas tiesības, materiāla izmantotājam pirms materiāla izmantošanas ir jāsazinās ar lapas administratoru, izmantojot kontaktu sadaļu.

2.3.    Bez lapas administraatora atļaujas drīkst izmantot materiālus tikai izņēmuma gadījumos, kas norādīti LR Autortiesību likumā. Šajos gadījumos obligāti norādāma atsauce uz “Greenapple.lv” mājaslapu ar klikšķināmu saiti, kas ved uz lapu.

2.4.    Ja lietotājs vēlas izmantot portālā izvietotos materiālus, tam ir jāsazinās ar lapas administratoru pa portālā norādīto kontaktinformāciju.

3. Komentāri.

3.1.    Komentāru sadaļas saturu veido portāla lietotāji. Komentāra autors un publiskotājs ir portāla lietotājs, kas uzraksta komentāru un, izmantojot portāla tehniskās iespējas (nospiežot pogu „pievienot komentāru”), patstāvīgi, tiešsaistes režīmā padara savu komentāru pieejamu sabiedrībai.

3.2.    Komentāru sadaļa ir nodalīta no “Greenapple.lv” sagatavotās un publicētās informācijas portālā, lai portāla lietotājs varētu nodalīt informācijas sniedzēju.

3.3.    Portāla komentāru sadaļā ikvienam portāla lietotājam ir iespēja izteikt savu viedokli, veicinot publisko diskusiju sabiedrības pārstāvju starpā.

3.4.    Portāla lietotājiem ir iespējas ievietot komentārus portālā anonīmi vai sevi identificējot.

3.5.    Portāla lietotājiem ir aizliegts portālā ievietot komentārus, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

 

4. Nobeiguma noteikumi.

5.1.    Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz “Greenapple.lv” drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā lapas administrators patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

5.2.    Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).

5.3.    Ja lietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

5.4     Lapas administratori un satura veidotāji neuzņemās atbildību par portāla lietotāja veselību vai jebkādu citu ietekmi, ja lietotājs ir izmantojis lapas saturu, lai mainītu savas dzīves paradumus vai uzturu.

5.5     Lapas administratori rekomendē pirms jebkādām lielām dzīves stila vai uztura izmaiņām konsultēties ar savu ģimenes ārstu.

5.6.    Lapas “Greenapple.lv” administratoriem ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.